11 juli 2012

Alkohol mot reumatism

Ny svensk studie om att alkohol kan skydda mot reumatism. De kvinnor som drack måttliga mängder alkohol (ex vis några glas vin i veckan i veckan) hade mindre risk att utveckla kronisk ledgångsreumatism. Spännande. Förklaringen skulle vara att alkohol minskar kroppens produktion av inflammatoriska ämnen.
Men än har forskarna för lite kunskap för att rekommendera alkohol i förebyggande syfte.
Färgglada grönsaker innehåller också antiinflammatoriska ämnen.

Inga kommentarer: