12 januari 2012

Våga yoga!


Läser i New York Times om hur farligt yoga är. Att antalet yogautövare i USA ökat och att det nu är dags att tala inte bara om fördelarna med yoga, utan också om skadorna det ger.
Skador som ingen tidigare vågat tala om.
Det är hälsenor som brustit när utövarna gjort Adho Mukha Svanasana (Downward facing dog). Eller ryggar som fått kroniska skador vid ryggradsvridningar. Andra har fått stroke efter huvudstående.
Klart oroande eller?

Längre ner i texten står också några av orsakerna som kanske är förklaringen till skadorna.
Allt fler gör yoga. För några år sedan var det 4 miljoner yoga utövare i USA. Idag beräknas de vara 20 miljoner. Säg den sporttrend, som inte också leder till att människor skadas. Det gäller för löpningen, som är en stor trend, liksom för andra sporter.
De som rör sig och testar sina gränser kan riskera skador.
Det problematiska och en av orsaken till skadorna är att det finns en hel del som utövar yoga i stora grupper, där läraren faktiskt inte har möjlighet att veta eller känna till den enskilda elevens behov och svaghet. Då är det inte konstigt att det blir skador. Särskilt inte om personen inte heller lyssnar på sin kropp utan försöker pressa sig (prestera) i snabbare takt än kroppen vant sig vid övningen.

I de Iyengarklasser jag gått i här i Göteborg har läraren alltid varit noga med att fråga oss om vi har särskilda problem som de bör veta om (ryggbesvär, ont i nacken, svaga handleder, ont i knäna). För dem som behöver det anpassas dagens övningar för den personer. Det är en självklarhet.

En annan uppmaning är att alltid lyssna på sin egen kropp. En dag kanske det går bra att göra Hunden med hälarna i marken, en annan dag (eller kanske tidigt på morgonen innan kroppen är uppvärmd) går det inte alls.
Yoga är en väg att bli medveten om sin egen kropp och dess gränser. Självklart är det också en möjlighet att tänja sina gränser, att utmana sig själv. Men det ska vara i försiktiga portioner.
Framförallt går inte yoga att likna vid en vanlig sport. Det handlar inte om att prestera. Tvärtom är det snarare motsatsen till sådana ambition. Det handlar inte om att göra ett visst antal rörelser, utan om att vara i rörelsen, helt närvarande med andning, tanke och känsla. Antalet rörelser är inte den stora utmaningen utan förmågan att vara i rörelsen, i armen som sträcks, i lårmuskeln som strävar utåt, i andningen som är lugn, och vara avslappningar i övriga kroppen, inte minst ansiktet.
Yoga är fantastiskt. Regelbundna (gärna dagliga) yogaövningar ger dig en möjlighet att bli smidig, stark och avspänd. Särskilt om du lyssnar på din kropp.

Inga kommentarer: