14 januari 2012

Yoga utan ego

Debatten om yogas farlighet fortsätter.
Fick ett mail från Maria, som är yoga utövare. Hon länkar till Dashama som skriver klokt om risken för skador inom yoga.
Under rubriken Är yoga säkert skriver hon bland annat att de som skadade sig
- ....försökte göra något utöver sin egen förmåga.
- Deras ego styrde, de försökte vara lika duktiga och viga som andra i rummet, istället för att utgå från sig själv och den egna förmågan.
- De var inte närvarande i rörelserna, och i sin andning vilket gjorde att de försökte för mycket, med skador som följd.
Vi ska veta, menar Dashama, att vi ska vara den vi är, det är perfekt. Inte försöka likna någon annan.

Aloha love,

This week there has been a great deal of discussion about an article written in the New York Times Magazine. I read the article and saw the photos. And I have to say, I agree with some of what was written. Here's why.

Many people have come to me over the years for healing, after injuring themselves in another yoga class. Whether it was a neck strain, a strained or torn muscle, shoulders, wrists, joint problems or any other issue, these stories have always concerned me.

Continue reading this article, click here...

Inga kommentarer: