08 november 2011

Yoga mot depression

Yoga är bättre än promenader för att förbättra humöret och minska depressioner. Forskare jämförde personer som utövade yoga en timme tre gånger i veckan med personer som tog lugna promenader vid lika många tillfällen. Båda grupperna följdes under tolv veckor. Innan och efter försöket mättes deltagarnas GABA nivåer. GABA (Gamma-Aminobutyric Acid) är en transmittorsubstans och fungerar som hjärnans bromspedal. Vid flera tillfällen tillfrågades de friska deltagarna om hur de mådde. De som utövade yoga rapporterade lägre nivåer av oro och hade en ökad känsla av välmående jämfört med de som promenerade, Efter analyser drog forskarna vid Boston University School of Medicine slutsatsen att yogautövarnas positiva förändringar hörde ihop med högre GABA nivåer. Slutsatsen blev att yoga skulle kunna användas som behandling för olika slags psykiska tillstånd och sjukdomar. Det intressanta är också att trots att yoga är en lugn aktivitet gör deltagarna i en typisk yogaklass av med 144 kalorier under ett pass på 55 minuter, lika mycket som under en långsam promenad.

Inga kommentarer: