29 maj 2011

Spelar det någon roll vad jag gör?

- Mina val har betydelse! hävdar jag.
- Politiska beslut måste till. Annars händer inget. Få förändrar frivilligt livet. Men tvingas de hittar de flesta lösningar, invände vännerna.
Under veckan har varje festsamtal handlat om KLIMATET.
En ovanligt fantastisk festvecka med middagar och kalas varje kväll. Stor betydelse för samtalsämnet var inslaget på Vetenskapens värld, "Räcker inte världens resurser för konstant tillväxt?". Det handlade om att världsekonomin nått taket, den ekonomiska tillväxten i den rika världen fungerar inte längre.
I samma takt som tillväxten ökat i väst, har vårt överutnyttjande av jordens resurser stigit och utsläpp av växthusgaser växt.
VAD ska vi göra?
Miljöekonom Peter Victor och Tim Jackson menade i inslaget att lösningen är välstånd utan tillväxt. Lösningen är att vi arbetar mindre. Ta ut tillväxten i ledig tid. Då konsumerar vi också mindre.
Arbeta tycker jag är roligt, så det kanske jag inte slutar med.
Däremot kan jag konsumera mindre prylar, men mer tjänster.
Ett litet steg för mig.
Arbeta mindre - rädda världen.

Inga kommentarer: