27 november 2009

Gynna friska eller straffa sjuka?

Läser om idén att rökare måste fimpa för att få operation, som Socialstyrelsens VD Lars-Eric Holm föreslår.
Första intrycket är obehag.
Även om jag ogillar rökning, så känner jag med rökarna. De är fast i ett beroende, skapat av cyniska tobakstillverkare för att tjäna pengar.
Å andra, sidan, om nikotinberoendet äventyrar att ingreppet blir lyckat, finns det såklart motiv att uppmuntra rökstopp, kanske blir det snart lika självklart kräva rökstopp, som att patienterna fastar inför operation. Skillnaden är bara att rökstoppet måste gälla längre än några timmar. Helst resten av livet.
Känner trots logiken och de medicinska motiven ett obehag.
Det är som med barnuppfostran.
Idag vet vi att det är otroligt mycket mer effektivt att berömma ett bra beteende än att skälla på ett dåligt.
Kanske skulle man locka med något istället: som att slippa kön, om man fimpar?
Eller skattelättnad?
Men allra först bör de som redan lever sunt och månar om sin hälsa få bonus. Hellre än att straffa de som kommer att kosta mycket på grund av sjukdomar i tobakens spår.

Inga kommentarer: