28 augusti 2009

Debatt i TV - inget om Varför spikmatta?

Blev så trött av SVTs Debatt igår. Ämnet var Spikmattan, som köpts av 300 000 svenskar. Frågan blev: fungerar alternativa behandlingar eller ej? Dominant var Expressens Anna Bäsén, som beskrev personerna som söker alternativa lösningar som desperata och förtvivlade. Christina Doctare, tryckte på att alternativen självklart ska "beforskas" att vi måste veta om de fungerar eller ej. Men framförallt att det behövs samarbete, integrativ medicin, mellan skolmedicin och komplementär medicin, som i USA, där läkare självklart lär sig båda sidor. Martin Ingvar från Oshercenter fick frågan av Sanna Ehdin, varför han inte publicerat några studier på fyra år, i motsats till de övriga Oshercenter som är mer aktiva. Och framförallt varför studierna som bedrivs är mer skolmedicinska än med integrativ medicinens helhetssyn.
Problemet med debatten var att den aldrig lyfte från ytterligheterna och frågade: Vad är det som gör att människor söker sig till metoder utanför den vanliga sjukvården? Vad är det som sjukvården saknar? Vad är det som gör att vårdpersonalen kan så lite om dessa metoder, som används av så många? Vilka konsekvenser får det för patienterna att dessa världar inte möts?
Framförallt saknades helhetsperspektivet. Är det på allvar någon som tror att en åtgärd (bara operation eller bara läkemedel eller bara akupunktur) gör en människa frisk från en kronisk sjukdom? Oftast behövs flera åtgärder. För dem som lider av hjärtproblem och övervikt och sömnsvårigheter förmodligen mer aktiviteter, bättre mat och andra livsstilsförändringar. Enkla lösningar räcker inte.

Inga kommentarer: