24 augusti 2009

Kvinnor behöver balans - män jobb?

Läser om forskning från Högskolan i Jönköping att nyckeln till hälsa skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnors hälsa blir bättre av ett meningsfullt och balanserat liv, medan viktigast för mäns hälsa är att kunna möta arbetslivets krav. Studien baseras på enkäter till nästan 3000 personer i västra Sverige vid två tillfällen.
Är det verkligen sant undrar jag. Har då inget hänt när det gäller våra könsroller? Skulle inte harmonin i hemmet vara lika betydelsefull för moderna män? Eller glädjen över att ha fritidsintressen som stimulerar? Undrar hur frågorna var ställda. Och om det har betydelse att personerna var anställda i offentliga sektorn.
Tänker på integrativ vård, mitt favoritämne, som menar att för att en människa (både män och kvinnor) ska bli friska (och förbli friska) behövs en balans mellan kropp, själ, tanke och känsla. Helheten är viktig. Alla fyra delar är viktiga. Är en ignorerad eller ickepåfylld påverkas de andra.

Inga kommentarer: