05 september 2009

Enkelhet tilltalar

Enkelheten tilltalar mig.
Att leva enkelt. Äta enkelt.
Och därmed göra mitt västerländska högkonsumistiska avtryck på jorden något mindre.
På jordens resurser. På miljön.
Att välja vegetarisk handlar om hälsan. Visst.
Men också om att att äta ekologiskt, närproducerat och efter årstiden för att minska påfrestningarna på miljön.
De fattiga i andra länder får det inte bättre, om jag äter så. Fördelningspolitiken påverkas inte av mitt beslut att äta vegetariskt.
Men jag gör något. I all enkelhet.

Förstår inte Marit Paulsens argument att om vi väljer bort ekologisk odling och satsar på konventionell odling (konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel) skulle de fattiga i världen få det bättre?
Idag är majoriteten av odlingarna i världen konventionella.
De ger ett överflöd av mat.
Ändå svälter människor.
Det är resultat av komplicerad matematik.
Jag föredrar enkel matte.

Inga kommentarer: