06 november 2010

Vill du bli en frisk hundraåring?

I USA finns alltfler friska hundraåringar. Bara i USA finns idag 88 000 hundraåringar. Det finns också en växande grupp 110 åringar. I USA kallas de superhundraåringar.
Majoriteten av hundraåringarna är kvinnor, 85 procent mot 15 procent män. Vad är hemligheten bakom deras friska ålderdom?
Det började med en studie av 46 hundraåringar i Boston, som hittats i en befolkning på 460 000 individer. Nu har forskningen växt till en studie som omfattar hela USA och andra delar av världen.(New England Centenarian Study)
En av slutsatserna från studierna av hundraåringarna är att myten om att ju äldre du blir desto fler sjukdomar får du, är just en myt.
Snarare gäller: ju äldre du blir desto hälsosammare har du levt.
Visst spelar generna en roll. Har du föräldrar som levt länge och förblivit friska så har du stora chanser att göra det också. Men livsstilen spelar (förmodligen) en större roll, än generna, slår forskarna fast.
Den som vill bli en frisk hundraåring ska
- hålla sig slank (få av hundraåringarna har varit feta)
- inte röka (få av hundraåringarna har varit ivriga rökare)
- inte stressa (en preliminär studie visar att hundraåringarna är bättre på att hantera stress än majoriteten av befolkningen)
- gärna ha fött barn som 35-åring eller till och med 40-åring (slutsatsen av studierna är att kvinnor som naturligt fött barn efter 40 fyllda har fyra gånger större chans att leva friska till sin hundraårsdag. En förklaring kan vara att förmågan att föda barn länge visar att kvinnans kropp åldras långsamt)
De amerikanska sjundedags adventisterna toppar långlevarlistan i USA. Deras medellivslängd är 88 år för män och 89 för kvinnor. Den vanlige amerikanen dör 8-10 år tidigare, enligt statistiken.
Hur lever sjundedagsavdentisterna då?
- de är oftast vegetarianer
- de röker inte
- de motionerar regelbundet
- de tillbringar mycket tid med familjen
- de ägnar sig åt sin religion.
(Nu får jag ut och ta en promenad innan det är frukostdags)

Inga kommentarer: